Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Velkommen topbillede
Velkommen venstre billede

Aluline - aluminiumdetaljer och moduler

Hos Aluline lägger vi stor vikt vid att finna de bästa lösningarna
Vi baserar vårt företagande på ett långvarigt och dymaniskt samarbete med utmanande industriella verksamheter över hela världen. Vi påtar oss ansvaret för en seriemässig tillverkning av aluminiumdetaljer och moduler på en hög teknisk nivå.

Det är av viktigt för oss att ha en ingående kunskap om våra kunder
- medarbetarna, produkterna, marknadsförhållanden och utvecklingen. Denna kunskap kombinerar vi med vår egen erfarenhet, metoder och ”state of the art” produktionsutrustningar och skapar därmed en unik utgångspunkt för en individuell lösning med optimal driftsekonomi och säkra framtidsperspektiv.

Vi lägger stor vikt på att vara en lojal och trovärdig partner, där samarbetet vidareutvecklas genom en tät dialog.
Svensk styrker