Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Teknologi - produkter - top - da

Teknologi - produkter - venstre - da

Products

I samarbete med kunden utvecklar vi en optimal lösning för varje komponent
Till en totallösning hör ett skarpt fokus på optimering av alla omkost-nader som t.ex. logistik, orderhantering, emballage och montering.

Vi arbetar med traditionell inköpsorder eller kundens prognos, och
levererar direkt från produktion eller via avropslager.

Förpackningen anpassas till kundens produktion, vilket medför minsta möjliga hanteringskostnad.

Mekanisk montering av färdiga moduler reducerar kundens omkost-nader, antalet leverantörer, samtidigt ökar flexibiliteten och leverans-beredskapen. Vi styr inköp av komponenter, administration och logistik.
Vi står alltid som garant för hela modulens kvalitet.
Teknologi - produkter - hoejre - da