Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Teknologi - cnc - top - da

CNC

En målinriktad och uthållig insats, säkerställer Aluline´s ledande position

Som en ledande, strategisk partner och leverantör av komplexa aluminium-komponenter är vi med och sätter dagordningen för, vad marknaden kan förvänta sig av en helhetslösning

Vår organisation och maskinpark är konstant trimmad för att kunna infria stora krav på precision, finish och repeterbarhet kombinerat med höga förväntningar på ett problemfritt varuflöde i ett friktionsfritt samarbete.

Den grundläggande produktionsfilosofin är baserad på LEAN och vi arbetar kontinuerligt med att optimera framställningsprocesser och logistik.

Vi står alltid redo att möta nya utmaningar. Vi har medlen och metoderna för att kunna realisera lösningar som skapar ett mervärde för våra kunder.
Svensk kompetens