Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Teknologi Top
Teknologi Venstre

Aluminium kompetens

World Class Manufacturing
Den höga kunskapsnivån hos våra medarbetare och vårt LEAN program säkerställe unika och framtidssäkra produktionslösningar för våra
kunder.

Den omfattande maskinparken för skärande bearbetning innefattar bl.a. den nyaste tekniken inom CNC-bearbetning, som horisontella
och vertikala 3-, 4- och 5 axlade fräsmaskiner, svarvar med roterande verktyg och subspindlar.
    
Vårt team av tekniker och verktygsmakare håller sig ständigt ajour med utvecklingen av de tekniska och materialmässiga möjligheterna, kombinerat med omfattande investeringar gör att vi alltid är på framkant med utvecklingen.

Vi levererar monteringsfärdiga komponenter, där ALULINE styr och garanterar för hela produkten – inklusive komponenter från externa underleverantörer.

Våra kunder kan därför koncentrera sig på att använda och utveckla sina egna kompetenser, och tryggt överlåta till oss att säkerställa att deras komponenter alltid blir framställda på det mest optimala sättet.
Teknologi Højre