Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Udvikling - top - da

Erfarenhet

Vi sätter de goda idéerna i produktion
Ett gott samarbete börjar ofta med en ny idé från kunden. Genom en tät och förtrolig dialog söker vi fram den nya produktens parameterar samt deras betydelse för framställningen av den enskilda komponenten.

Generationers erfarenheter med processutveckling i vår egen utvecklings- och verktygsavdelning, ger basen för att aktivt deltaga i våra kunders produktutveckling.

Vi bidrar med ”sparring” för utvecklandet av en optimal produktdesign. Genom värdering av material, ytbehandling och produktionsmetoder finner vi den bästa lösningen för den senaste teknologin.

En analys av existerande produkter kan också öppna dörren för ett samarbete med ALULINE. Ofta har den teknologiska utvecklingen och val av nya material, gjort det möjligt att öka produktiviteten. Våra tekniker,  tillsammans med kundens utvecklingsavdelning kan gemensamt öka produkternas konkurrensmöjligheter.
Udvikling - hoejre - da