Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Visioner-top

Visioner

Aluline vil fortsat:

  • Stræbe efter at være den bedste indenfor vores kerneområde
  • Målrette og fokusere salgsindsatsen på komplekse komponenter og høj værditilvækst   
  • Have højt fokus på lønsomhed, effektivisering og automatisering
  • Praktisere en kontrollede vækststrategi
  • Praktisere en aktiv investeringspolitik
  • Løbende forbedre vores udvikling og værktøjscenter  
  • Løbende videreudvikle kvalitetsstyringssystemet
  • Løbende reducere påvirkningen af miljøet
  • Øge fleksibiliteten og praktisere kortere gennemløbs tider
  • Videreudvikle ALULINE konceptet som strategisk partner til nogle af verdens førende industri-virksomheder
Visioner-højre