Aluline A/S • Stengårdsvej 22 • DK-4340 Tølløse • Tel. +45 5918 6600
Miljø-top
Miljø-venstre

Miljø

Aluline tilstræber at omverdenen opfatter os som en miljøansvarlig, ren og vedligeholdt virksomhed

Derfor har Aluline en miljøpolitik, som bygger på følgende målsætninger:

Aluline vil til enhver tid overholde gældende miljølovgivning og bestemmelser samt EU regulativer.

Aluline ønsker ikke at medvirke til at fremstille produkter, som Aluline er bekendt med, ikke overholder gældende lovgivning.

Aluline søger løbende at minimere påvirkningerne af det interne og eksterne miljø, bl.a. ved begrænsning af ressourceforbrug samt forebyggelse af forurening.

Aluline vil ved at inddrage sine medarbejdere på alle niveauer løbende forbedre selskabets miljøpolitik og den enkle medarbejders miljøbevidsthed og -ansvar.

Aluline arbejder løbende efter ISO 14000 normen

Miljø-højre